Katedra Hungarystyki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Polski | English | Magyar | Suomi

DZIEŃ WĘGIERSKI w Katedrze Hungarystyki

Drukuj

26 maja (piątek) 2017 roku odbył się w naszej Katedrze DZIEŃ WĘGIERSKI zorganizowany we współpracy z Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Imprezę otworzyła dr Csilla Gizińska, a uroczystość tę uświetniła obecność i ciepłe słowa prof. Ewy Geller, prodziekana ds. naukowych oraz występ chóru Katedry kierowanego przez Damiana Kaletę.

Pierwszym punktem programu było otwarcie wystawy fotografii pt.: Moje Węgry, na której zaprezentowano 20 najlepszych zdjęć spośród wszystkich nadesłanych na zorganizowany przez Katedrę konkurs fotograficzny. Decyzją jury (dr Elżbieta Szawerdo, Agnieszka Barátka oraz Michał Gralewski) pierwsze miejsce przyznane zostało Katarzynie Meisner, studentce II roku (UW) za zdjęcie "M4 Szent Gellért tér". Jednocześnie jury postanowiło wyróżnić zdjęcie pt. "Droga" nadesłane przez Maurycego Greczko, studenta I roku UAM.

Po obejrzeniu wystawy wszyscy udali się na na krótki wykład o życiu i twórczości Jánosa Aranya wygłoszony przez Adrianę Szetlak, studentkę IV roku. Po wykładzie nastąpił krótki quiz sprawdzający wiedzę obecnych dotyczącą osoby jednego z największych twórców węgierskiego romantyzmu.

Po takim wstępie nastąpił finał konkursu recytatorskiego twórczości Jánosa Aranya, w którym reprezentanci wszystkich trzech polskich ośrodków hungarystycznych zaprezentowali swoje interpretacje utworów mistrza:

Zuzanna Duszyńska, studentka I roku, reprezentantka hungarystyki w Poznaniu

Reprezentantki krakowskiej hungarystyki: Agata Ostrowska (studentka III roku), Monika Naprawca (studentka II roku), Monika Jurczak (studentka II roku) oraz Anna Zdunek (studentka II roku):

Naszą Katedrę reprezentowali Alicja Malanowska, studentka II roku oraz Oskar Zawadzki, student I roku

Decyzją jury, w którym zasiadali dr Csilla Gizińska, dr Elżbieta Cygielska oraz Gáspár Keresztes, dyrektor ds. programowych Węgierskiego Instytutu Kultury, pierwsze miejsce zajęła nasza studentka i koleżanka, Alicja Malanowska. Drugie miejsce przyznano Monice Jurczak (UJ), a trzecie miejsce Zuzannie Duszyńskiej (UAM). Poza tym jury postanowiło również przyznać jedno wyróżnienie, które zdobyła Monika Naprawca z Krakowa. Na pozostałych uczestników czekały nagrody pocieszenia.

Kolejnym punktem programu był konkurs kulinarny poprzedzony dwoma krótkimi wykładami przybliżającymi zebranym gastronomię węgierską. Wykłady te wygłoszone zostały przez studentów naszej Katedry: Dorottyę Diosy, studentkę I roku studiów magisterskich uzupełniających i Dawida Rosińskiego, studenta I roku studiów licencjackich. Swą wiedzę o kuchni węgierskiej wszyscy zebrani mogli sprawdzić, odpowiadając na pytania quizu poprowadzonego przez Adrienn Gecse. Każda poprawna odpowiedź nagradzana była węgierskim smakołykiem.

W konkursie kulinarnym zaprezentowały się dwie drużyny:

1. Zosia Borek i Kamil Sudoł, studenci II roku

2. Dominika Kowalczyk, Zuzanna Więckowska, Barbara Życińska, Dawid Rosiński oraz Oskar Zawadzki, studenci I roku

Wszyscy zebrani mogli skosztować przygotowanych przez nich potraw: zup gulaszowych, túrós csuszy oraz zserbó. Decyzją publiczności, tj. wynikiem 18:16, zwyciężyła drużyna z numerem 1, choć i w tym konkursie nie było przegranych, gdyż na drużynę z nr 2. czekały nagrody pocieszenia.

Na zakończenie DNIA WĘGIERSKIEGO wszyscy zebrani udali się do ogrodu mieszczącego się na dachu naszego budynku, gdzie przy muzyce zespołu Zoord z Kecskemétu odbył się węgierski táncház.