Katedra Hungarystyki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Polski | English | Magyar | Suomi

Erdély – a román-magyar határon zajló turizmus

Drukuj

W środę, 23 listopada, nasza katedra gościła dr. Gábora Szalkaiego, adiunkta w Instytucie Geografii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa (ELTE) w Budapeszcie. Przedstawił on ciekawą prezentację multimedialną o potencjale turystycznym dawnej granicy węgiersko-rumuńskiej w Siedmiogrodzie.

Zebrani mieli okazję poznać m.in. genezę i znaczenie seklerskiej flagi oraz innych sposobów wyrażania tożsamości narodowej, zarówno przez etnicznych Węgrów, jak i Rumunów (takich jak np. budowanie pomników po obu stronach dawnej granicy).