Katedra Hungarystyki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Polski | English | Magyar | Suomi

zdjęcia z VIII Międzynarodowego Kongresu Hungarologicznego

Drukuj

W dniach 22-27 sierpnia br. w Pécsu odbył się VIII Międzynarodowy Kongres Hungarologiczny, najważniejsze tego typu wydarzenie w środowisku hungarystycznym. W ciągu 6 dni specjaliści z różnych ośrodków na całym świecie wygłosili referaty w ponad 30 sekcjach poświęconych różnym zagadnieniom z dziedziny kultury, literatury, historii i językoznawstwa. Naszą Katedrę reprezentowało 8 osób: dr Elżbieta Szawerdo, dr Marcin Grad, dr Anna Grzeszak, dr Szymon Pawlas, dr Magdalena Roguska, dr Katalin Török, mgr Agnieszka Barátka i mgr Małgorzata Taranek.

Rektor UW prof. dr hab. Marcin Pałys przekazał wszystkim uczestnikom słowa pozdrowienia i zaproszenie do Warszawy na kolejny Kongres, którego będziemy gospodarzem w 2021 roku.
[VIDEO].

GALERIA ZDJĘĆ:


Uroczyste otwarcie kongresu, od lewej siedzą: János D. Mekis (sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego), Sándor Bene (sekretarz generalny Międzynarodowego Towarzystwa Hungarologicznego), József Bódis (rektor Uniwersytetu w Pécsu), Zsolt Páva (burmistrz Pécsu), István Monok (zastępca przewodniczącego Międzynarodowego Towarzystwa Hungarologicznego), Tuomo Lahdelma (przewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Hungarologicznego).

[FILM Z OTWARCIA]

[WIĘCEJ ZDJĘĆ PONIŻEJ]Posiedzenie Międzynarodowego Towarzystwa Hungarologicznego.

Bankiet inauguracyjny wydany przez Międzynarodowe Towarzystwo Hungarologiczne, na zdjęciu od prawej: prof. Tuomo Lahdelma (przewodniczący Towarzystwa), dr Elżbieta Szawerdo (zastępca kierownika Katedry Hungarystyki UW), dr Katalin Török, dr Magdalena Roguska, dr Anna Grzeszak, dr Marcin Grad, mgr Małgorzata Taranek i dr Szymon Pawlas.

Ozdobna brama Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Pécsu [PTE BTK].
dr Elżbieta Szawerdo wygłosiła referat pt. "Romantika.... – hol vagy? A magyar romantika irodalmának recepciója Lengyelországban a XXI. században"

dr Katalin Török wygłosiła referat pt. "Helynevek és személynevek a magyar internetes gasztronómiai blogok és receptgyűjtemények ételneveiben"

dr Szymon Pawlas wygłosił referat pt. "A magyar és a lengyel helyesírás kialakulásának az összehasonlítása"dziedziniec uniwersytetu

mgr Agnieszka Barátka wygłosiła referat pt. "Időértelmezési lehetőségek a magyar mint idegen nyelven"

dr Magdalena Roguska wygłosiła referat pt. "Identitásnarratívák a kortárs, magyar származású írónők prózájában"

mgr Małgorzata Taranek wygłosiła referat pt. "A boszorkány nyelvi képe a magyar népi hitvilágban; kognitív definíciója"dr Anna Grzeszak wygłosiła referat pt. "Magyar nyelvészeti kutatások Lengyelországban – az eddigi eredmények és kilátások"


dr Marcin Grad wygłosił referat pt. "Az 1948-as év a lengyel–magyar kapcsolatokban, különös tekintettel az 1948. január 31-i lengyel–magyar Kulturális Egyezményre"
Bankiet w Zsolnay-Negyed wydany przez burmistrza Pécsu, Zsolta Páva.

Pécs obfituje w różnorakie wydarzenia kulturalne.

Uroczysty koncert w bazylice

Prof. Tuomo Lahdelma i prof. Andrea Seidler, wybrana na poniedziałkowym posiedzeniu przewodniczącą Międzynarodowego Towarzystwa Hungarologicznego, podczas bankietu wydanego w Muzeum Csontváryego przez rektora Uniwersytetu w Pécsu, Dr. Józsefa Bódisa (na zdjęciu w środku).

na wieży telewizyjnej


Fotografie, jeżeli nie zaznaczono inaczej, pochodzą z galerii zdjęć wykonanych przez  Györgya Mánfaiego i Zoltána Kőhegyiego.